OSP Mnich

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej informuje o zebraniu walnym sprawozdawczym za rok 2021,

które odbędzie się w dniu 12-02-2022r. o godzinie 15oo w sali OSP Mnich.

Obecność Druhen i Druhów obowiązkowa, obowiązuje umundurowanie wyjściowe!

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

26 czerwca 2021 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, na którym członkowie udzielili absolutorium zarządowi OSP minionej kadencji.
Więcej…

Przekaż nam 1 % swojego podatku!

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

https://zapodaj.net/b0b9e0734b85e.jpg.html

 

https://zapodaj.net/19cbb9d938406.jpg.html

 

Strona 1 z 2

artequo.pl web|print|design