OSP Mnich

Statystyka za rok 2016

Statystyka Roczna Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu

 

W 2016 roku nasza jednostka uczestniczyła 45 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Składają się na to:

Pożary - 12 interwencji

Miejscowe zagrożenia - 31 interwencji

Alarmy fałszywe - 2 interwencje

W działaniach udział brało 23 ratowników.

artequo.pl web|print|design