OSP Mnich

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Wśród przybyłych gości znaleźli się st.kpt. Marek Szalbot KP PSP Cieszyn, dh Adam Pytel Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chybiu, Wójt Gmina Chybie Janusz Żydek wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Chybie Piotrem Gmuzdkiem, Sołtys Sołectwo MNICH, a zarazem radny Gminy Chybie Grzegorz Ochodek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Anna Krzempek.
Na zebraniu podsumowaliśmy miniony rok, jak i kadencje ustępujacego zarządu OSP. Przybyli bardzo serdecznie podziękowali druhowi Bronisławowi Zielińskiemu, który po 44 latach zrezygnował z pełnienia funkcji Naczelnika OSP.
Nie obeszło się bez licznych wystąpień, przemów oraz upominków. Nic nie jest jednak w stanie wyrazić wdzięczności, za tyle lat pracy włożonej w rozwój naszej jednostki OSP.
Podziękowano również ustępującej z zarządu druhnie Paulinie Turek, która wniosła swój wkład w rozwój kroniki OSP poprzez doprowadzenie jej do aktualnego roku oraz druhowi Bronisławowi Żurowi który po wieloletnim przewodniczeniu Komisji Rewizyjnej zrezygnował z dalszego uczestnictwa w jej składzie.
Nowowybrany zarząd prezentuje się następująco:
Zarząd OSP Mnich
1 Prezes Roman Turek
2 Wiceprezes-Naczelnik Rafał Zieliński
3 Wiceprezes Piotr Czembor
4 Z-ca Naczelnika Artur Śmieja
5 Sekretarz Andrzej Piela
6 Skarbnik Piotr Nowak
7 Gospodarz Stanisław Stokłosa
8 Kronikarz Patryk Faruga
9 Członek Krzysztof Niesyt
Komisja Rewizyjna
1 Przewodniczący Błażej Niedźwiedź
2 Wiceprzewodniczący Damian Bury
3 Sekretarz Mateusz Leśniak
4 Członek Tomasz Szczypka
5 Członek Szymon Grycz

 

 

 

 

artequo.pl web|print|design