OSP Mnich

Zarząd

alt

Zarząd OSP Mnich

1 Prezes Roman Turek
2 Wiceprezes-Naczelnik Bronisław Zieliński
3 Wiceprezes Piotr Czembor
4 Z-ca Naczelnika Rafał Zieliński
5 Sekretarz Andrzej Piela
6 Skarbnik Piotr Nowak
7 Gospodarz Stanisław Stokłosa
8 Kronikarz Paulina Turek
9 Członek Krzysztof Niesyt

Komisja Rewizyjna

1 Przewodniczący Bronisław Żur
2 Wiceprzewodniczący Błażej Niedźwiedź
3 Sekretarz Artur Śmieja
4 Członek Marcin Zieliński
5 Członek

Szymon Grycz

artequo.pl web|print|design